Skiløypa i Sandnesdalen

Skiløypa i Sandnesdalen
Skiløypa i Sandnesdalen.
Spor kjøres av Sandnes idrettslag 1-2 ganger i uka på vinteren. Ett flott alternativ til skiløyper som ligger mer sentralt i bygda.