Ryper i vårstemning

Ryper i vårstemning
Ryper i vårstemning.
Bildet er fra begynnelsen av april 2016 og viser rypene som beiter og koser seg på en av de få barflekkene som har begynt å komme i fjell landsskapet.