Gråtrosten spiser rognebær

Gråtrosten spiser rognebær

Gråtrosten overvintrer i Finnmark.

De årene det er mye bær på rognetrærne ser vi at noen eksemplarer av arten velger å overvintre og spiser mest rognebær.