Gammelt snøgjerde

Gammelt snøgjerde
Gammelt sammenrast snøgjerde i åpent landskap.
Snøgjerdene ble tidligere brukt som en ett vern som skulle samle snøen i værutsatte områder. Ofte brukt i områder der veier raskt blåste igjen når det var kraftig vind og snø.