Dugnadsarbeid med løypestikker

Dugnadsarbeid med løypestikker

Løypestikkene må samles inn etter endt sesong.

Rask snøsmelting i april gjorde at dette ble en utfordring i år. Det var mye overvann og råtten snø, men oppdraget ble utført.