Busskuret i gruvebyen

Busskuret i gruvebyen
Busskuret i gruvebyen.
Grabben på 18 tonn fungerer som busskur i Bjørnevatn. i 2009 ble busskuret fredet av riksantikvaren. Grabben symboliserer samtidig gruvevirksomheten som har foregått i gruvene i Bjørnevatn.