Bjørnehi fra april 2015

Bjørnehi fra april 2015
Bjørnehi fra april 2015.
Fra midten av april og utover våkner de første bjørnene fra vinterdvalen her i området. I dette hiet ved Sandneslangvannet lå det en bjørn som kom ut av hiet rundt 15 april 2015. Det var tidlig og ennå mye snø så den holdt seg i området flere dager før den vandret mot Pasvik.